Multinet Portal - Multitravel

Gizlilik Politikamız

Genel Kapsam

İşbu Gizlilik Politikası, MultiTravel ile yapılan alışverişlerde paylaşılan kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. Söz konusu politika seyahat eden üye çalışanı ve misafirlerini yanı sıra, üye adına işlem yapan seyahat yönetiminden sorumlu personeli de kapsamaktadır.

Sistemimizi kullanarak, gizliliğe ilişkin yükümlülükleri peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

Kullanıcılar, şifresi ile sisteme giriş yaptığında, işbu gizlilik kurallarına uygun hareket ettiğini kabul eder. Üye müşteri, seyahat yönetimi için bir veya birden fazla çalışanını veya bu iş için anlaştığı üçüncü şahsın, şahısların, kurum ya da kuruluşların, üyenin adına şifresi ile sisteme giriş yaptığında, gizlilik kurallarına uygun hareket ettiğini kabul eder. Görevlendirilen kişiler, seyahat edecek kişi için yaptığı her tür işlem için seyahat edecek kişiden alınması gereken izin ve onay yükümlülüklerini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Sistemde üye adına kayıtları işleyen, takip ve kontrol eden tüm çalışanlar, üye müşteri ve MultiTravel adına kişisel verilerin korunması konusunda taraflara karşı sorumludur.

Ayrıca, paylaşılan kişisel bilgilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde MultiTravel Servis Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcı firmalar tarafından toplanmasını ve kullanılmasını kabul edilmiş sayılmaktadırlar.

MultiTravel tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, MultiTravel ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.


Kişisel Veriler

· Üyelik başvurularınızda,

· Profil oluşturduğunuzda,

· Çalışan veya misafir bilgisi girişi yaptığınızda,

· Seyahat sorgulama, rezervasyon ve satın almalarınızda,

· Sunduğumuz hizmetlerden ve çağrı merkezimizden faydalandığınızda,

· Mobil uygulamamızı indirdiğinizde,

· Seyahat Politikası oluşturduğunuzda,

· Herhangi bir anketimize katıldığınızda,

· Sistemimizi kullandığınızda ve

· Bizimle irtibata geçtiğinizde

paylaşılan veriler sistemimizde bulundurulmaktadır.

Bunlar; ad, soyad, adres, telefon, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerinizin yanı sıra; personel numarası, Çalışan departman bilgisi, pasaport numarası, faturalama bilgisi, FFP numara bilgisi, mobil kullanımda onaya binaen lokasyon bilgisi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan, talep edilen ürün ya da hizmetimize göre değişebilen, kullanıcıyı tanımlamaya yönelik ve seyahat için gerekli her türlü bilgiyi içermektedir. Elde edilen veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşılmayacak, satılmayacak veya kullandırılmayacaktır.

Müşteri ve çalışan bilgisinin, kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması için, müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Üye Müşteri Verileri

Üye müşteri; kullanıcı, çalışan ve misafirlerine ait kişisel verilerin yanı sıra, şirket ile ilgili adres, telefon gibi genel bilgiler, cari banka hesap bilgisi, şirket içi organizasyon ve onay mekanizma yapısı, seyahat politika detayları ile şirketin seyahat yönetimi açısından işleyişi ile ilgili bilgiyi sistemde bulundurmaktadır.

İşbu veriler gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Bu veriler sadece ve sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından (ve Multitravel’  in ilgili çalışanlarınca) oluşturulabilir, değiştirilebilir, görüntülenebilir ve silinebilirler.

Üye Müşteri temsilcisi, söz konusu verilerin güncel ve doğru tutulması için, gerekli güncellemeleri yapmakla sorumludur.


Veri Paylaşımı

İşbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi biri Multitravel’ ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Ancak, paylaşılan kişisel veriler, verdiğimiz hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi ve söz konusu hizmetler ile ilgili kanun, yasal yükümlülük ve düzenlemeler kapsamında gerekli bilgilerin oluşturulabilmesi için, kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda aşağıda sıralanan üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir:

· Havayolu şirketleri, oteller, konaklama firmaları, araç kiralama şirketleri, ulaştırma hizmeti sunan tüm firmalar, Sivil Havacılık ve ilgili turizm şirketleri

· Hizmet aldığımız ve hizmet işbirliği yaptığımız bankacılık ve sigortacılık şirketleri

· GDS’ ler (Global Dağıtım Sistemi), seyahat hizmet aracıları, transfer elemanları gibi bunlarla sınırlı olmamak üzere yurtiçi ve yurt dışında sunulan hizmet sağlayıcı kişi ve kuruluşlar

· Ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz

· Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veri hizmeti şirketleri, iş birliği yaptığımız program ortağı yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar

· Veri saklanması için özel hizmet aldığımız kuruluşlar

Ayrıca; kullanıcı ve yolcu bilgileri üye müşteri tarafından oluşturulan hiyerarşi ve yetkilendirme doğrultusunda, altında kayıtlı bulunulan üye müşteri yöneticisi ve/veya sistem hiyerarşisinde altında kayıtlı bulunulan kullanıcı tarafından sistem içerisinde görüntülenebilmektedir.

Bu hususların dışında, aşağıda belirtilen durumlarda MultiTravel, işbu gizlilik politikası ve şartları hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ve/veya üyelerine ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar;

1. Yasalara veya bize tebliğ edilen yasal işlemlere uyma zorunluluğu

2. MultiTravel çalışanları, müşterileri veya kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini koruma

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

MultiTravel, kullanıcı ve üye bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem göstermektedir. Kişisel bilgiler ile birlikte, genel seyahat politikaları, şirket içi hiyerarşi, organizasyon ve onay mekanizması verilerini kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 MultiTravel’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MultiTravel’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Web Sitesi'ni kullanarak site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgiler,  MultiTravel, Servis Sağlayıcı ve ona bağlı şirketlerin, ortak ve acentelerinin sağlamış olduğu diğer ürünler veya hizmetler hakkında bilgilendirmek ya da mevcut ürünlerin, hizmetlerin satışı ve kampanya duyurularının iletilmesi amacıyla kullanılabilir.

Kullanıcılar, gönderilen bülten, ürünler hakkında bilgi veren e-postaların kendilerine ulaşmasını e-postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler.


Veri Güvenliği

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı bilgileri ise siteden bağımsız olarak şu anda mevcut en güvenli kredi kartı ödeme sistemi olan 3D Secure sistemiyle şifrelenip bankalara ulaşır. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne MultiTravel ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz ve depolanamaz.

Söz konusu bilgiler; kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, rezervasyon ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bazı istatistiklerin yapılması amacı ile kullanılacak olup ve iletme esnasında şifrelenerek ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi ile korunacaktır. SSL'den faydalanabilmek için tarayıcının SSL'i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Veri, sisteme ulaştıktan sonra da, her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. Girilen veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır.

MultiTravel, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya epostasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için MultiTravel, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Mobil cihazların ilgili ayarlarının açık olması durumunda acil durumlarda push notifikasyon ve pop up mesaj gönderilmesi için sistem içindeki veri tabanı kullanılabilir.


Diğer

MultiTravel, işbu Gizlilik Politikası’nı güncellemek suretiyle her an değiştirebileceğinden; Kullanıcı ve üyelerin güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmesi gerekmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası, MultiTravel Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.

 

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.