Multinet Portal - Multitravel

Kullanım Şartları

MULTITRAVEL KULLANIM ŞARTLARI  (25 şubat 2019 tarihi itibariyle düzenlenerek yayınlanmıştır)

 • TANIMLAR

İşbu Multitravel Kullanım Şartları’nda (“Kullanım Şartları”);

 • Multinet; Multitravel sistemi’nin kurucusu ve Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’ nun sağlayıcısı firmayı,
 • Müşteri Admini; Multitravel Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’ nun sunduğu hizmetlerden yararlanmak amacıyla Sözleşme ve Kullanım Şartları’nda belirtilen şart ve koşulları kabul ederek, Müşteri’ yi temsilen, kayıt işlemini tamamlamaya yetkili olan ve yasal olarak tasarrufta bulunma hakkını haiz gerçek kişileri,
 • Kullanıcı; Müşteri Admini tarafından kendisine şifre verilen ve Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’na giriş esnasında çıkan kullanım şartlarını kabul etmesi suretiyle, kendisine giriş yetkisi tanınan,Kullanım Şartları’na konu hizmetlerden yararlanan Müşteri çalışanlarını ve/veya sair üçüncü kişileri,
 • Müşteri(ler); Yukarıda isim ve ünvanı yazılı, personelini ve/veya diğer üçüncü kişileri, Multitravel’ in aracılık ettiği hizmetlerden Müşteri Admini vasıtasıyla yararlanmak amacıyla, Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’na kayıt olan tüzel ve/veya gerçek şahıs firmasını,
 • Multitravel;  Multinet’ in Müşteriler’ine, konaklama, uçak bileti, transfer işlemleri, araç kiralama, vize işlemleri vb. seyahat ihtiyaçlarının rezervasyonu ile satın alımını gerçekleştirebildiği Kurumsal Seyahat Çözümlerini sunduğu markasının adını,
 • Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu; Müşteri tarafından yetkilendirilmiş Müşteri Admini ve/veya Müşteri Admini tarafından tanımlamış olan Kullanıcı’ların, kendilerine verilen şifre ile, Multitravel bünyesinde bulunan, Müşteri’nin seyahat ihtiyaçlarına ilişkin tüm hizmetlerin rezervasyon ve satın alımının yapılabildiği ve söz konusu hizmetlere ilişkin tüm detayların bulunduğu platformun adını,
 • Websitesi; Müşteri Admini/Kullanıcılar’ın Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu üzerinden erişeceği Multitravel ’e konu hizmetlerin yer aldığı Multinet’e ait internet websitesini,
 • Otelnet; Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu veya telefon üzerinden, konaklama hizmetlerini Taraflarca belirlenmiş ödeme vadeleri çerçevesinde oluşturulmuş cari hesap nezdinde veya doğrudan kredi kartı çekimi ile sağlayan konaklama hizmetlerini,
 • Otelnet Kartı; Sözleşme konusu konaklama hizmetlerinde, Müşteri Kullanıcılar’ı tarafından kullanılmak üzere Multinet tarafından Müşteri’ye temin edilen ve bakiye limiti Müşteri tarafından belirlenen elektronik ödeme kartını,
 • Üye; Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu üzerinden Müşteriler’e konaklama hizmeti sunan ve karşılığında Otelnet Kartı ile ödeme kabul eden işyerlerini,
 • Tedarikçi; Üyeler de dahil olmak üzere, hizmet, servis ve içerik sağlayıcıları tarafından Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’na iletilen ve/veya ileride eklenecek tüm hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerini, konaklama ve/veya tedarikçilerini, araç kiralama firma ve/veya tedarikçilerini, tur firma ve/veya tedarikçilerini vb. firmalarını

ifade eder.

 

 • KONU VE KAPSAM;

Multinet, Websitesi’nde sağlanan tüm turizm hizmetlerine ilişkin otel, uçak rezervasyonları, tarifeli ve charter uçak bileti, konaklama, araba kiralama, transfer, tatil paketleri ve benzeri rezervasyon ve satış işlemleri için, aracı hizmet sağlayıcı olarak, A-1679 TÜRSAB sicil numaralı Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentesi ve Tic. A.Ş. hem de MultiTravel TURSAB A-8517 No'lu Turizm  Belgesi ile, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na tabi olarak yasal olarak hizmet veren ve bu hususta tüm yetkilendirme ve lisanslara sahip olan bir kuruluştur.

Bu Kullanım Koşulları, Müşteri Admini/Kullanıcılar’ın Websitesi’ni kullanırken uyması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi'ni kullanarak, Kullanım Koşulları'nın içeriğini peşinen kabul etmiş sayılacağını bildiğini ve Kullanım Koşulları'na riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


 • BAŞVURU KOŞULLARI
 •  "Müşteri” statüsünün kazanılması için, "Müşteri" olmak isteyen kurum temsilcilerinin, 18 yaşını doldurmuş, söz konusu işlemleri yapmak için yasal olarak yetkilendirilmiş, Websitesi’nde bulunan “Müşteri Formu”nu doğru ve gerçek bilgilerle doldurmuş olması gerekir. Başvurunun, Multinet tarafından değerlendirilip onaylanması halinde, Müşteri adayının Kullanım Koşulları’nı onaylaması gerekmektedir.
 • Söz konusu başvuruyu yapan Müşteri temsilcilerinin / Müşteri Admini’nin kurum adına başvuruda bulunma, Kullanıcılar’ı tespit etme ve sisteme kaydedilebilmesi için, Müşteri adına sistemin kullanımına ilişkin yasal olarak yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin belgeleri sisteme yüklemesi gerekir.
 • Müşteri, Müşteri Admini dahil, Müşteri Admini tarafından kaydedilen Kullanıcı’nın da, bu Kullanım Koşulları'nın içeriğini peşinen kabul ettiğini ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Müşteri Admini ve Kullanıcı’nın Websitesi içerisinde yaptığı işlemlerden doğabilecek tüm zararlardan, Müşteri, Müşteri Admini ve Kullanıcı, müştereken ve müteselsilen, Multinet’e karşı, sorumludurlar.
 • Müşteri Admini ve Kullanıcı, kendilerine temin edilen şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri Admini ve Kullanıcı, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduklarını, şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Multinet’in oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde Müşteri için sağlanan her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını, Müşteri hesabının pasif hale getirilmesi dahil her türlü tedbirin uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Müşteri’nin, sisteme kaydını müteakip 1 (bir) yıl içerisinde Multitravel hizmetlerinden hiç yararlanmaması halinde, müşteri aktivasyonunun Multinet tarafından pasif hale getirilebileceğini bildiğini ve bunu kabul ettiğini beyan eder. Böyle bir durumda, Müşteri’nin dilediği takdirde, hesabının yeninden aktif hale getirilmesi talebini Multinet çağrı merkezine iletmesi gerekecektir.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Multinet tarafından, Multinet’in sağlayacağı diğer ürünler, iştigal konusuyla ilgili bilgilendirme e-postası veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Websitesi’ndeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Multinet, Kullanım Koşulları’nın Müşteri Admini ve Kullanıcı tarafından ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Müşteri, Müşteri Admini ve Kullanıcı’nın Websitesi’ne erişimini engelleyip, hizmet aktivasyonunu pasif hale getirebilir. Söz konusu ihllaler nedeniyle 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Multinet’e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Multinet’in; Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

 • TELİF HAKLARI

“Https://multitravel.multinet.com.tr” uzantılı Multitravel sistemi dahilinde sunulan bütün bilgiler ve hizmetler yazılı metinler, uygulamalar, yazılımlar, müzikler, sesler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, Websitesi formatı, Websitesi düzenlemeleri, tasarımlar, logolar ve diğer her çeşit bilgi, münhasıran Multinet’ e ait olup, mülkiyeti, ilgili tüm kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. Multinet’in ön yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen hakların çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasa dışı kullanımı yasaktır.

Bir fikri mülkiyet hakkının Müşteri, Müşteri Admini, Kullanıcılar ve/veya Müşteri personeli tarafından ihlal edilmesi durumunda, Multinet, Müşteri dahil ilgili tüm taraflara karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.


 • WEBSİTESİ'NİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

A    Genel Kurallar

 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi’ne girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi üzerinde aracılık edilerek sunulan hizmetlerde, Tedarikçi firmalar ve Müşteri Admini/Kullanıcı arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Multinet’in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi üzerinde, tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında Multinet tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan Multinet’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Multinet’in tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Web Websitesisi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterdiğini ancak alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Multinet’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi bulunan ürünlerin ilgili tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olduğunu, Websitesi’ndeki içerikler ile ilgili kural ve şartlar için ilgili tedarikçinin kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul eder.
 • Multinet, Websitesi üzerinde sunduğu hizmetlerde Müşteri Admini/Kullanıcı ile Tedarikçi arasında aracı konumdadır. Müşteri Admini/Kullanıcı, Multinet’in Websitesi üzerinde aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Multinet’in Websitesi ve Çağrı Merkezi üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmetin satış işlemi gerçekleştirirken adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, T.C. Kimlik Numarası ve/veya Pasaport numarasını belirtmelidir. Müşteri Admini/Kullanıcı, bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Multinet’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Multinet, Müşteri Admini/Kullanıcı’ye temin edilen ürün veya hizmete ilişkin bilgi vermek amacıyla Müşteri Admini/Kullanıcı’nin işlem sırasında girdiği iletişim detaylarına elektronik ileti gönderecektir.
 • Websitesi üzerinde yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet, bir başkası adına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz. Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi üzerinden alınan hizmetler için ücret iadesi söz konusu olan durumlarda, hizmet sağlayıcının koşul ve şartlarına uygun olarak, ücret iadelerinin belirleneceğini ve söz konusu belirlenen ücret iadelerinin, satın alma esnasında kullanılan, cari hesabına, kredi veya banka kartına, ayrıca talep edilirse, IBAN numarasını bildirmek kaydı ile banka hesap numarasına yapılacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Websitesi üzerinden satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakatnameyi vermiş olması gerekmektedir. Müşteri Admini/Kullanıcı, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Multinet’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Aynı şekilde sağlık problemleri veya seyahat edilecek ülkenin sağlık açısından uyulması gereken kriterler, aşı vs eksikliğinden doğabilecek hususlarda Multinet’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek sonuçların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi ve / veya çağrı merkezi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Hizmet Sağlayıcı firma koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik) bağlı olduğunu, Hizmet Sağlayıcı firmanın, bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Hizmet Sağlayıcı firmanın farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, sisteme yüklediği her tür bilgiden yükümlü olup, kullanıcı ve yolcu bilgilerinin, hiyerarşi ve yetkilendirme bilgilerinin, seyahat politikası kurgularının doğru ve eksiksiz olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri bu kapsamda oluşabilecek hatalardan, kayıp ve ek masrafların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Multinet’in sorumlu tutulamayacağı ve tarafının herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın tüm zararları derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

B     Ödeme

 • Websitesi üzerinden yapılacak satın alma işlemlerinde ödemeler, cari hesap üzerinden veya kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleşecektir.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, Secure 3D sistemi Müşterisi olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Secure 3D sistemi kart sahibini, banka veya kredi kartının 3. Kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Websitesi üzerinden Secure 3D sistemi ile yapılan satın alımlardan, Müşteri Admini/Kullanıcı tek sorumluluğun kendisinde olduğunu, Secure 3D sistemi ile gerçekleşen ödemeleri için harcama itirazında bulunamayacaklarını, bulunsalar dahi Secure 3D tam doğrulama sistemi ile işlemler gerçekleştiğinden itirazlarının geçerli olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Cari hesap oluşturulduğunda, bilginin doğruluğundan kaydı oluşturan kişi, yetkili personel veya ilgili kullanıcı sorumludur. Sistem limitler doğrultusunda seyahat alımlarına izin vermekte, limit aşımı sırasında satın alma gerçekleşememektedir. Müşteri Admini/Kullanıcı, ödeme yükleme esnasında banka onayı verilememesi durumunda veya onay alınamadığı durumlarda sistemden alışveriş yapamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödemelerin bir kısmı cari hesap ile, diğer kısmı Müşteri kredi kartı veya kişisel kredi kartı ile tamamlanabilmektedir. Kullanıcıların ödeme yöntemi kontrolü sisteme kayıt yapan temsilci tarafından takip edilecektir.
 • Kredi limiti tespiti ise Multitravel’ın tarafından geçmiş kullanım ve satın almalar göz önünde bulundurularak yapılır. Multinet; her Müşteri için uygulanacak kredi limitini belirleme, istediği an değiştirme, ortadan kaldırma hakkını haiz olup, kredi uygulayıp uygulamayacağı hususunda tek taraflı yetkilidir.
 • Multinet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, karşılıklı anlaşarak kredi limiti uygulanması durumunda oluşabilecek her tür arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz. Müşteri söz konusu kredi limitini, karşılıklı anlaşmada kararlaştırılan süreler içinde ve herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın tüm zararları derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Websitesi üzerinden ve/veya telefonla verilen siparişe bağlı olarak yapılan alışverişlerde kullanılan banka ve/veya kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı, aranan kart listesinde bulunması durumunda ve kullanılan kart ile ilgili herhangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde, doğacak tüm zararlardan Müşteri sorumludur.
 • Müşteri Admini/Kullanıcı, bu zararların cari hesabına borç olarak kaydedilebileceğini ve talep edildiğinde, kayıtsız, şartsız tüm fer’ileriyle derhal ve nakden ödemesi yapılacağını ve/veya cari hesabında mevcut bedellerden herhangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilebileceğini, edilemediği durumlarda icra takibinin başlatılabileceği, varsa avans olarak verilen senet, teminat mektubu (vesair) gibi kıymetli evrakların derhal nakde dönüştürülerek tahsil edilmesini ve ayrıca bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsına ait olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

C.         Uçak Bileti 

C.1       Rezervasyon ve Biletleme Genel Kuralları 

 • Websitesi’nde yapılacak rezervasyonlarda bir defada en fazla 7 yolcu için rezervasyon yapma imkânı bulunmaktadır.
 • Websitesi’nde, iç hat uçuşlarında tek başına çocuk rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka 1 yetişkin ile beraber rezervasyon yapılabilir. Websitesi’nde, havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapılabilir. Rezervasyonu müteakip, bilet satın alma opsiyonunun tarihi ve saati her rezervasyonun üzerinde belirtilecektir. Bu opsiyonun takibi Müşteri Admini/Kullanıcı’ya aittir.
 • Opsiyonlu rezervasyonlarınızı satın almak için opsiyon tarih/saatinden önce sistem üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri, Havayolu şirketleri tarafından değiştirilebilir. Havayolu’nun Multinet’e bu bilgiyi iletmesi halinde Multinet tarafından rezervasyon kaydında girilen e-posta ve/veya cep telefon numarasına bildirim yapılır.
 • Opsiyon süresi içerisinde biletin düzenlenmemesinden Multinet’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirilen opsiyon süresi içinde biletin düzenlenmemesinden tamamıyla Müşteri Admini/Kullanıcı sorumludur. Websitesi’nde, bilet alımı yapıldıktan sonra, rezervasyon ve parkur değişikliği talebi, Websitesi üzerinden yapılacaktır. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı sistemden uçuş iptali seçeneği ile iptal edebilirsiniz. Ayrıca rezervasyon ve parkur değişikliği yapmak istiyorsanız, iptal/değişiklik teklif sürecini takip etmeniz ya da Çağrı Merkezini aramanız gerekmektedir. İndirim oranı havayoluna göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Admini/Kullanıcı, tedarikçi havayollarının uyguladığı yolcu indirimlerine ilişkin gerekli belgeleri Multinet’e göndereceğini, hizmeti kullanım sırasında yanında bulunduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri Admini/Kullanıcı, aksi takdirde Multinet’in belgesi bulunmayan indirimli biletleri iptal etme hakkını saklı tutmak ile birlikte, belge olmaksızın kurallara aykırı indirimli rezervasyon ile biletleme yapılmasından dolayı, havayolu ve/veya diğer ilgili kurumlardan gelebilecek her türlü ceza, tazminat vb. yaptırım bedellerini Multinet’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Web Websitesisi’nden yapılan rezervasyonlarda iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere göre havayollarının belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır. Websitesi veya Çağrı Merkezimiz aracılığıyla satın alınan uçak biletleri üzerinde görüntülenecek bagaj hakkınızı geçmeniz halinde ilgili havayolu Kg ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahip olacaktır. Bazı havayolları müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri yanınızda taşımak istediğinizde ayrı ücret talep edeceklerdir.
 • Sağlık sebebiyle havalimanı içinde veya uçak içine kadar tekerlekli sandalye ihtiyacında, ek koltuk, bebek yatağı (Baby Basket) veya özel yolculuk organizasyonları için ayrıca veya ek ücret talep edebilirler. Lütfen tüm bu gereksinimleriniz için Çağrı Merkezimizden yardım alınız.
 • 0 ile 2 yaşından gün almamış çocuk yolcular; yalnız başlarına seyahat edemezler. Ebeveyn / yetkili kılınan kişi ile veya refakat kabin memuru beraberinde seyahat edebilirler. Refakat kabin memuru verilmesi halinde, çocuk ücreti uygulanır, kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret havayolunca tahsil edilir.
 • Seyahatin başladığı gün 7 yaşını doldurmuş ancak 12.yaş gününü kutlamamış. 07–11 yaşında, ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilen çocuk yolculara, talep halinde refakat kabin memuru hizmeti verilir. Çocuk indirimi uygulanır. Check-in ve/veya gümrük işlemleri vb konularda yardımcı olamayacak kadar yetersiz olan yolcuya havayolu tarafından gerek görüldüğü takdirde ücreti mukabilinde kabin memuru tahsis edilir. Refakatçi yolcu statüsü havayollarına göre değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgilere ilgili havayollarının websitelerinden erişebilirsiniz. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda havayolu kuralları geçerlidir.

C.2.      Tarifeli Uçuşlar

 • Lütfen bilet ücretlerinin dışında bu ücrete bağlı ek şartların olduğuna özellikle dikkat ediniz. Bazı biletler değişikliğe ve/veya iadeye uygun değildir.
 • Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir, böyle bir durumda ek ücretler havayoluna doğrudan ödenmek zorundadır. Multinet doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.
 • Önerilen azami uçuş öncesi havalimanında bulunma saati; uluslararası uçuşlar için kalkıştan 120 dakika ve iç hat uçuşları için kalkıştan 90 dakika önce olarak belirlenmiştir. Bazı havayolları dönüş uçuşunu 72 saat önce teyit edilmesini isteyebilir. Havayoluna Müşteri tarafından doğrudan bildirilmeyen teyitler uçuşun iptal edilmesine neden olabilmektedir.
 • Biletin üzerinde belirlenen uçuş güzergâhı sırasıyla kullanılmalıdır. Atlanan veya gerçekleşmeyen uçuşlara ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir.
 • Doğrudan yapılan uçuş (non-stop) olarak tanımlı bir uçuştur. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklama, yakıt almak amaçlı olup, doğrudan uçuş yapacak yolcular, genel olarak indirilmez. Ancak Müşteri Admini/Kullanıcı herhangi bir nedenle yolcuların indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılma yapılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Multinet’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile İç Hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı havayollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenir. Bu iki ayrı rezervasyon kaydı olacağı anlamına gelir. (biri gidiş uçuşu, diğeri dönüş uçuşu için) Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Bu uçuşlardan birini iptal etmek zorunda kaldığınızda, diğeri etkilenmez, kalan uçuş biletine ait ek ücret ve ceza ödemek zorunda kalınmaz. Ayrıca gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşunun (veya tersi) etkilenmeyeceği anlamını taşır. Bir rezervasyona ait yapılan değişiklik veya iptal diğer uçuş rezervasyonunu etkilemez ve geçerli uçuşa ait kurallar geçerli kalır.
 • Websitesi'nde gösterilen hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bu saat ve tarihlerde Tedarikçi tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Tedarikçinin Multinet'e bildirim yapması halinde, Multinet, ilgili rezervasyona ait Müşteri Admini/Kullanıcı tarafından rezervasyon esnasında kayıt ettiği cep telefon numarasına ve/veya e-mail adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (SMS ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Müşteri Admini/Kullanıcı, Websitesi’de ve/veya Çağrı Merkezine rezervasyon kaydında bildirilmesi zorunlu olan, e-mail adres ve cep telefon numarasının doğruluğundan sorumludur.
 • Multinet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken sorumlu tutulamaz.

 

C.3.      İptal - İade ve Değişiklik Şartları

 • Websitesi üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyonlara ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya biletlendikten sonra, Müşteri Admini/Kullanıcı tarafından Websitesi’ nin öncelikli olarak iptal değişiklik talebi ekranları aracılığı ile yapılması, aksaklık durumunda ise Çağrı Merkezi vasıtasıyla yapılması gerekmektedir
 • Havayolu şirketleri bilet iptallerinde, uçuş sınıfı ve fiyat seviyesine bağlı olarak farklı kurallar işletebilir. Promosyon biletlerde değişiklik, iptal ve iade yapılamaz.
 • İptal-iade-değişiklik işlemlerinin doğrudan bilet alınan havayolu şirketi üzerinden yapılması durumunda uçuşla ilgili tüm işlemler, değişikliğin yaptırıldığı ve biletin satın alındığı havayolu şirketi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Multinet ve Websitesi’nin, bilgilendirmeye ilişkin elektronik posta ve SMS gönderimi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Websitesi’nden yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin, iade ücretleri cari hesaba veya bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır. Ödemede kullanılan kredi kartının son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda;
 • Eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa kart sahibinin hesabına iade yapılır.
 • Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Çağrı Merkezi’ mize başvurabilir.
 • Değişiklik işlemleri için değişiklik işlem ücreti alınacaktır. İade işlemlerinde, biletleme esnasında tahsil edilen Servis Ücreti iade edilmeyecektir. Ayrıca varsa, Müşteri’nin işlemden kazandığı her türlü puan vb. fayda geri alınacaktır.
 • Sistemde yer alan menüler kullanılmadan yapılan iptal-iade-değişiklik işlemlerine ait taleplerde; direkt çağrı merkezi üzerinden aramalarla yapılan taleplerde, PNR bilgisi olmadan işlem yapılamayacaktır. Firma, Yolcu ve PNR bilgisi verilerek yapılan aramalardan dolayı doğabilecek ücret değişikliği ve ek maliyetlerden Müşteri sorumludur.
 • Websitesi’nden yapılan tüm rezervasyonlar Havayolları sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rezervasyon kuralları gereği mükerrer olduğu tespit edilen rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, bunun dışındaki tüm kayıtlarınız haber verilmeksizin iptal edilecektir.

C.4.      Ücretler

 • Websitesi üzerinden yapacağınız her uçuş rezervasyonu, net uçuş tutarı, vergiler ve servis ücretinden oluşmaktadır.
 • Hava yolu firmaları uygulamakta olduğu ücretleri, haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Ücretler Tedarikçiler tarafından belirlenen günlük fiyatlar üzerinden düzenlenir. Ücretin tamamının ödenmesi tamamlanana kadar Multinet oluşabilecek kur farklılıklarını Müşteri Admini/Kullanıcı’ye yansıtma hakkına sahip olup; Müşteri Admini/Kullanıcı da oluşabilecek bu gibi farklılıkları talep edilmesi halinde ödemekle yükümlüdür. Bunun gibi, rezervasyon opsiyon süresi içerisinde, satın alma işlemi gerçekleşinceye kadar oluşabilecek fiyat artışları ve devletçe vergi oranlarında yapılacak yeni uygulamalar vb nedenlerden dolayı Multinet’in dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat farklarından Multinet sorumlu değildir.
 • Satın alma adımına geçmeden önce Biletin iptal & iade edilir ve/veya Edilmez özelliğini kullanarak seçtiğinize dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Promosyon olmayan ve uçuş saatine 12 saatten daha az süre kalan uçuşlara ait iptal ve değişiklik işlemlerinde, her havayolunun kendi bünyesinde ayrı ayrı belirlemiş olduğu ceza uygulamalarına ait ücret oranları yansıtılmaktadır.


 • GİZLİLİK 

Https://multitravel.multinet.com.tr”  ’da yer alan Gizlilik Politikamız, aynı zamanda Websitesinin kullanımı için ana şartlardan biridir.


 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Kullanım Şartları metninin Kullanıcı/Müşteri Admini tarafından onaylanmasıyla, Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, hukuka uygun, doğru, güncel ve kanunlarda belirlenen süre ve hizmetin kapsamı ile sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Kişisel veriler, sunulan hizmeti kişiselleştirmek ve geliştirmek amaçlarıyla, Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. iştirakleri, Müşteriler’i ve iş ortakları ile yalnızca hizmetin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılacaktır. Müşteri Admini/Kullanıcılar, bu hükme muvafakat ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Anılan Kanun’a ilişkin Bilgilendirme Metni, Multinet’in www.multinet.com.tr adresli Websitesi’nde yayınlanmıştır.

Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar, ’kendilerine ait bilgilerin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Multinet tarafından, Multinet’in sağlayacağı diğer ürünler, iştigal konusuyla ilgili bilgilendirme e-postası veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmesi ya da Websitesi’ndeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.


 • DİĞER HÜKÜMLER
 • İşbu Kullanım Koşulları'nın farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır.
 • Multinet; işbu Kullanım Koşulları da dahil Websitesi ve Websitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Multitravel ve/ veya Websitesi’ni kullanma koşulları ile Websitesi’nde sunulan bilgileri, önceden bir ihtara gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda, Websitesi üzerinden yayınlamak suretiyle, tek taraflı değiştirme, Websitesi’ni yeniden organize etme ve/veya yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Websitesi’nde yayın / ilan anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar’ın, Websitesi’ni kullanması ya da Websitesi’ne girmesi, bahse konu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. "Kullanım Şartları"nın değişmesi durumunda, halihazırda kayıtlı Müşteriler’e, bahse konu değişiklikler sistem üzerinden bildirilecektir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • Multinet’in aracılık ederek, Websitesi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Müşteri Admini/Kullanıcı’nin toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.
 • Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • Kullanım Koşulları, Türk Hukuku’na tabi olup, taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşteri Admini/Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları'nın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 (25 şubat 2019 tarihi itibariyle düzenlenerek yayınlanmıştır. Tanımlamalara eklemeler olmuştur.)